De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Janssens

Cumuleo