De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Janssens

Cumuleo