De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nadine Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Nadine Janssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nadine Janssens

Cumuleo