De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Janssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Janssens

Cumuleo