De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Theo Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Theo Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Theo Janssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Theo Janssens

Cumuleo