De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Jeanjot

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Jeanjot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Jeanjot

Cumuleo