De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérard Jeanmenne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gérard Jeanmenne

Cumuleo