De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Jeanty

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Jeanty
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Michel Jeanty

Cumuleo