De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Jennequin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Maurice Jennequin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Maurice Jennequin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Maurice Jennequin

Cumuleo