De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Joly

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Joly
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Joly
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Joly

Cumuleo