De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Jonckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rita Jonckers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rita Jonckers

Cumuleo