De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marijke Jordens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marijke Jordens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marijke Jordens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marijke Jordens

Cumuleo