De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Joris

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Joris
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Joris
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Freddy Joris

Cumuleo