De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Vermeersch

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Vermeersch
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Vermeersch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Vermeersch

Cumuleo