De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Jottard

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Françoise Jottard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Françoise Jottard

Cumuleo