De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Kadaner

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Kadaner
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Kadaner

Cumuleo