De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Kauwenberghs

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ann Kauwenberghs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ann Kauwenberghs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ann Kauwenberghs

Cumuleo