De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Vermeir

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Vermeir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Vermeir

Cumuleo