De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Kerckhof

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Kerckhof
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Kerckhof

Cumuleo