De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilda Kerkhofs

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hilda Kerkhofs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hilda Kerkhofs

Cumuleo