De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Kerremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Hendrik Kerremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Hendrik Kerremans

Cumuleo