De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Koppen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Koppen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Koppen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Koppen

Cumuleo