De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ronny Kruyniers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ronny Kruyniers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ronny Kruyniers

Cumuleo