De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Kuppens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marleen Kuppens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marleen Kuppens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marleen Kuppens

Cumuleo