De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josette Vermeulen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Josette Vermeulen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Josette Vermeulen

Cumuleo