De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Léon Kyquemberg

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Léon Kyquemberg
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Léon Kyquemberg

Cumuleo