De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Labens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Labens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Labens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Willy Labens

Cumuleo