De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Lacaille

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pol Lacaille
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pol Lacaille

Cumuleo