De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Lachaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Lachaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Patrick Lachaert

Cumuleo