De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Lacman

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Lacman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Lacman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Lacman

Cumuleo