De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alex Laenen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Alex Laenen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Alex Laenen

Cumuleo