De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Laeremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Laeremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Laeremans

Cumuleo