De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gregory Lagae

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gregory Lagae
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gregory Lagae

Cumuleo