De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Lamalle

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Lamalle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Lamalle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Lamalle

Cumuleo