De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Lambert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door André Lambert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door André Lambert

Cumuleo