De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vermont

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Vermont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Vermont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Vermont

Cumuleo