De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rumold Lambrechts

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rumold Lambrechts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rumold Lambrechts

Cumuleo