De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Adolf Lammens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Adolf Lammens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Adolf Lammens

Cumuleo