De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Vernimmen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Vernimmen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Vernimmen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Vernimmen

Cumuleo