De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Lannoy

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Lannoy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frans Lannoy

Cumuleo