De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Lano

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Lano
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Lano

Cumuleo