De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Verpraet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Etienne Verpraet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Etienne Verpraet

Cumuleo