De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Thérese Lapeere

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Thérese Lapeere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Thérese Lapeere

Cumuleo