De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Lapotre

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Lapotre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Lapotre

Cumuleo