De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stéphane Lasseaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Stéphane Lasseaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Stéphane Lasseaux

Cumuleo