De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Greet Lateur

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Greet Lateur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Greet Lateur

Cumuleo