De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Verrelst

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Wim Verrelst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wim Verrelst
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Wim Verrelst

Cumuleo