De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Laurent

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacqueline Laurent
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacqueline Laurent

Cumuleo