De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marlena Verschaeren

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marlena Verschaeren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marlena Verschaeren

Cumuleo