De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Leclercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Leclercq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Leclercq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Leclercq

Cumuleo